Adatvédelem

Az Szolgáltató (Sisa József) számára kiemelt fontosságú cél a www.lakasbizti.hu (továbbiakban: Honlap) látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. A Szolgáltató elkötelezett a látogatók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez. A Szolgáltató a látogatók személyes adatait bizalmasan,
a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezelik, gondoskodnak azok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések
és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek. Jelen szabályzat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú melléklete;
Az adatvédelmi biztos ajánlásai.
Amennyiben a Honlap látogatói közül bárki úgy érzi, hogy a jelen szabályzatban foglaltakon túlmenően további kérdése lenne, vagy problémája merülne fel, illetve olyan észrevételt tenne, amely a szabályzat alapján számára nem, vagy nem teljesen egyértelmű, illetve
magyarázatra szorul, kérjük, lépjen kapcsolatba a személyes adatok védelmének az alábbi címen:
info@lakasbizti.hu
Adatkezelő
neve: Sisa József
Székhelye: 3418. Szentistván, Arany János utca 44
Telefonszám: 06 20 586 80 90
E-mail cím: info@lakasbizti.hu

Adatvédelem
Az adatkezelő a látogatók által megadott felhasználónevet és jelszót, valamint az egyedi elérésükre alkalmas adatokat (például e-mail címeket, telefonszámokat), és vagy a Kalkuláció igénylése során megadott adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Ezen adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül – a törvényben előírt kivételektől eltekintve – harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át. Az adatkezelés jogalapja a látogatók önkéntes hozzájárulása.

Adatkezelés célja
Az adatkezelés a látogatók és az adatkezelő közötti kapcsolatfelvételt, illetve kapcsolattartást szolgálja elsősorban, másodsorban a lakásbiztosítás kalkulációs igény beküldését és teljesítését oly módon, hogy a kalkulációs igény beküldése után a Szolgáltató az igénylő fél által megadott emailcímre küldi el a saját és partnere(i) által használt egyedi kalkulátor(ok) eredményeit. (Legfontosabb információk a kalkuláció igényléséről itt elérhetőek)

Az adatkezelés időtartama
A kapcsolatfelvételi célt szolgáló adatokat, melyeket többek között az “Elérhetőség” menüpont alatt adnak meg látogatóink számunkra, csupán a kapcsolatfelvétel időpontjáig él.

A kalkuláció igénylése során megadott adatokat egyszeri alkalommal használjuk fel, majd tovább nem kezeljük. A kalkulációs igénylésről itt olvashat bővebben.

Statisztikai célt szolgáló adatok:

A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a látogatók önkéntes hozzájárulásával történik. A Szolgáltató látogatókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez használják fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes látogatók egyedi beazonosítására.

A kezelt adatok köre (az alábbi felsorolásból egy, vagy több):

  • Név,
  • E-mail cím
  • Telefonszám
  • Egyes termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó, vagy azzal kapcsolatban a honlapon elérhető valamely kalkuláció során, az érintett által megadott egyéb adatok (például: Ingatlan alapterülete, elhelyezkedése, stb). A kalkuláció igényléséről itt olvashat bővebben
  • Statisztikai célt szolgáló adatok, melyekről itt olvashat részletesebben..: Süti szabályzat

ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE, ADATFELDOLGOZÓK
Amennyiben látogatóink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline
adatkezelés) során. A személyes adatokhoz kizárólag az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá, magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett. A látogatóink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat ez irányú felhatalmazás hiányában semmilyen körülmények között nem adjuk harmadik fél számára tovább. Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (bűncselekmény gyanújával, hivatalos adat-lefoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, a Szolgáltató – törvényi kötelezettségének eleget téve – átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.

A LÁTOGATÓK SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI
Személyes adataik kezeléséről a látogatók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő postai címén (3418. Szentistván, Arany János utca 44.) kérhető. Ugyanezeken az elérhetőségen kezdeményezheti a látogató személyes adatainak helyesbítését és törlését is. A kérelemre történő tájékoztatást az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, írásban küldi meg a kérelmező látogató részére.

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
Az a látogató, aki úgy érzi, hogy a Szolgáltató megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.