Határozatképtelen a CIG Pannónia rendkívüli közgyűlése

Határozatképtelen lett a CIG Pannónia közgyűlése, amely többek között a CIG Pannónia és a Konzum egymásban való kölcsönös tulajdonszerzéséről hivatott dönteni. Január 30-án várható így a menedzsmentek tervének jóváhagyása.
Portfolio Online Tőzsde – részvénykereskedés biztonságban: stabil, banki háttér, BEVA garancia
A ma 10 órára összehívott közgyűlés az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan – annak ellenére, hogy most a korábbi első közgyűlések átlagát jelentősen meghaladó szavazati aránnyal képviseltették magukat a társaság részvényesei – határozatképtelen lett – közölte a társaság.
A megjelent és szavazni jogosult részvényesek által megtestesített szavazatok aránya a szavazás szempontjából figyelembe vehető összes részvény számához viszonyítva 33,9% volt, így a közgyűlés a határozatképességi arány alatt maradt.
A megismételt közgyűlés – a 2017. december 12. napján közzé tett hirdetményben foglaltaknak megfelelően – 2018. január 30. napján 10:00 órai kezdettel változatlan helyszínen és napirendi pontokkal, azonos regisztrálási feltételek mellett kerül megtartásra.
A határozatképtelenség miatt összehívott megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlésen való részvételi jogosultság és szavazati jog gyakorlás feltételei megegyeznek az eredeti közgyűlésen való részvételi jogosultság és szavazati jog gyakorlás feltételeivel.
Erdeti cikkVélemény, hozzászólás?