Kösse meg új* Házőrző lakásbiztosítását 2019.04.13. és 2019.08.16. között, és részesüljön Extra választásakor 1, Top biztosítás megkötésével pedig 2 hónap kedvezményben!

*Az akció kizárólag új Házőrző Nívó, Extra és Top lakásbiztosításokra vonatkozik, a biztosítási alapdíjból a biztosítási első évében, a biztosítási időszak elején. Előzetes Kiegészítő Védelem szolgáltatáshoz nem jár, többszerződéses kedvezménnyel, illetve a lánckedvezménnyel nem összevonható.
Új lakásbiztosításnak akkor minősül a szerződés, ha lakásbiztosítási ajánlat aláírásakor a szerződőnek/biztosítottnak nincs a Generali Biztosítónál ugyanazon kockázatviselési helyre
megkötött lakásbiztosítása, és nincs előzmény- lakásbiztosítása sem. Előzmény lakásbiztosításnak minősül az a szerződés, amely az újonnan megkötött lakásbiztosítási szerződés kockázatviselésének a kezdetét 1-150 nappal megelőzően szűnt meg díj nem fizetéssel, vagy 1-60 nappal megelőzően szűnt meg szerződő általi felmondással.